Girin Baruah

গিৰীন বৰুৱা

জন্মঃ ১৯৩০ চনৰ ৪ এপ্ৰিলত গুৱাহাটীত।
ৰঞ্জি অভিষেকঃ ১৯৫৪ চনত বিহাৰৰ বিৰুদ্ধে।
ৰঞ্জি কেৰিয়াৰঃ মুঠ ১৯ খন ৰঞ্জি মেচত অংশ লৈ ২৫০ ৰাণ কৰাৰ লগতে ১৫ উইকেট হস্তগত কৰে।