Athletics

হিমা দাস

নগাঁৱৰ ধিঙৰ জীয়ৰী হিমাই এথলেটিক্‌ছ ক্ষেত্ৰত দাঙি ধৰিছে দুৰন্ত প্ৰতিভা। Îট্ৰকৰ দুৰন্ত গতিৰে এই দৌৰবিদগৰাকীয়ে

তৈবুন নিছা

জন্মঃ শিৱসাগৰ পিতৃ-মাতৃঃ ৰফিকুদ্দিন আহমেদ (ধন আলি) হবিবুল নিছা খেলঃ থ্ৰ’ৱাৰ ৰক্ষনশীল এটা পৰিয়াল সমাজৰ