Our Pride

কুনাল শইকীয়া

জন্মঃ ১৯৮৬ চনৰ ১৯ জুনত লক্ষীমপুৰৰ নকাৰীত। ৰঞ্জি অভিষেকঃ ২০০৬ চনত গোৱাৰ বিৰুদ্ধে। ৰঞ্জি কেৰিয়াৰঃ

কল্যাণ দত্ত

জন্মঃ ১৯৫২ চনত গুৱাহাটীত ৰঞ্জি অভিষেকঃ ১৯৭৫-৭৬ চনত বংগৰ বিৰুদ্ধে। ৰঞ্জি কেৰিয়াৰঃ ক্ৰিকেটাৰ গৰাকীয়ে কেৰিয়াৰত

আমজাদ আলী

জন্ম ঃ ১৯৯১ চনৰ ২৭ ছেপ্তেম্বৰত গুৱাহাটীত। ৰঞ্জি অভিষেক ঃ ২০০৮ চনত। ৰঞ্জিত কেৰিয়াৰ ঃ

উমানন্দ বৰা

জন্ম ঃ ১৯৬০ চনত উত্তৰ লক্ষীমপুৰত । ৰঞ্জি অভিষেকঃ ১৯৮৩-৮৪ ছিজনত ওড়িশাৰ বিৰুদ্ধে। ৰঞ্জি কেৰিয়াৰঃ

অমল দাস (জুনিয়ৰ)

জন্মঃ ৰঞ্জিত অভিষেকঃ ১৯৮০ চনত ওড়িশাৰ বিৰুদ্ধে। ৰঞ্জিত কেৰিয়াৰঃ  ১৯৮০ চনত কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনত ওড়িশাৰ

অমল দাস( ছিনিয়ৰ)

জন্মঃ কামৰূপ জিলাৰ ছয়গাঁৱত ১৯৫৮ চনৰ ১ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰীত।  ৰঞ্জিত অভিষেক ঃ ্য১৯৭২ চনত ওড়িশাৰ বিৰুদ্ধে।