Bumrah

ভাৰতীয় দলৰ সমুখত আন এক বিপদ! ব্ৰিছবেন টেষ্টৰ প্ৰাকক্ষণত মোক্ষম আঘাত

অলিম্পিয়া প্রতিবদেন: অষ্ট্ৰেলিয়াত ভ্ৰমণৰত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ সমুখত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ বিপদ। চলিত ব’ৰ্ডাৰ-গাভাস্কাৰ ট্ৰফীত